De waarde van medewerkersbetrokkenheids-onderzoek

In 10 stappen succesvol veranderen 

Het is een krachtig instrument om de betrokkenheid en tevredenheid van collega’s te meten: een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Maar hoe geef je daar opvolging aan? Wij praten trouwens liever over een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek (MBO). Want het vertelt beter wat je meet. Betrokkenheid verwijst naar emotionele verbondenheid en toewijding, terwijl tevredenheid zich alleen richt op waardering voor verschillende aspecten van werk. Maar welke naam het beestje ook heeft: wat je met de resultaten doét, bepaalt de waarde van het onderzoek. Wij gaan in dit blog dieper op de opvolging van het MBO in en geven je handvatten voor een krachtige, resultaatgerichte aanpak. Lees gauw verder en ontdek hoe je in tien stappen succesvol verandering realiseert.  

Stap 1 – Analyseren  
Gesprekken afgerond, alle vragenlijsten binnen? Tijd voor een duik in de resultaten, op zoek naar patronen en thema’s. Kijk eerst wat er wél goed gaat. Wat vinden medewerkers de sterke punten van de organisatie? Door die vast te stellen, kun je ze benutten en versterken. Het draagt bovendien bij aan een positieve werkomgeving en werkplezier. Daarna kijk je wat beter kan; dat zijn de ontwikkelpunten waar je in een verandertraject mee aan de slag gaat.  

Stap 2 – Benchmarken en interpreteren 
Vergelijk de resultaten met relevante referentiepunten en interne doelen. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van branchegenoten of relevante organisaties. Die data helpen je om de betekenis van de resultaten beter te begrijpen. Als die informatie niet voorhanden is, bepaal je van tevoren met welke score je tevreden bent. Welke score beschouwen wij als een goede uitkomst? Wat is het doel voor jouw organisatie? Dat is je stip aan de horizon en de focus van mogelijke vervolgstappen. Daarnaast kun je vergelijkingen maken tussen de uitkomsten van de verschillende jaren/ keren dat je een MBO afneemt en zo de trend in kaart brengen.  

Stap 3 – Snel terugkoppelen 
Geef snel een eerste terugkoppeling naar iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. Het onderwerp lééft, dus maak hier gebruik van. Je hoeft nog niet je volledige rapportage op orde te hebben, maar een bedankmailtje naar deelnemers is slim. Geef kort daarna een update van de belangrijkste resultaten en de mogelijke vervolgstappen.  

Stap 4 – Rapportage aan de gehele organisatie 
Rapportage klaar? Deel je bevindingen en plannen eerst met de directie. Je hebt hun steun – en vaak ook goedkeuring – nodig om gerichte verbeteracties op te starten. Daarna volgt stapsgewijs de rest van de organisatie; middenmanagement, direct leidinggevenden en vervolgens alle medewerkers. Iedere stap is belangrijk! Het MBO is niet een onderwerp wat het management alleen behandelt, maar het is een rode draad door de organisatie. Ga hierbij na of jouw interpretaties van de analyses juist zijn: vraag na of medewerkers zich herkennen in de cijfers en interpretaties, en ga hierover in gesprek. Door die stapsgewijze aanpak ontdek je welke zorgen of vragen het management heeft of voorziet in een later stadium. Die kun je dan bijtijds tackelen.  

Stap 5 – Medewerkers betrekken bij actieplannen 
Medewerkers op de werkvloer hebben samen een schat aan denkkracht en creativiteit. Daarom is het waardevol om hen te betrekken bij concrete acties. Daarnaast zorgt dat voor een krachtig draagvlak binnen de organisatie. Medewerkers voelen zich serieus genomen, dat geeft een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Mensen weten dat hun stem gehoord wordt en willen graag bijdragen aan het vervolg.  

Wij zetten regelmatig deze werkvormen in om medewerkers te betrekken bij de uitvoering van actieplannen:  

Cross-functionele teamworkshops 
Dit zijn workshops met medewerkers uit verschillende teams. Tijdens zo’n sessie deel je de belangrijkste resultaten uit het MBO, om vervolgens dieper in te gaan op maximaal twee verschillende onderwerpen. In deze workshops worden gezamenlijke actieplannen ontwikkeld en volgen veel suggesties voor acties vanuit de gehele organisatie. Deelnemers delen inzichten vanuit hun eigen perspectief, waardoor je vanuit verschillende invalshoeken feedback krijgt. Dat leidt tot meer innovatieve oplossingen en suggesties. Bovendien krijgen medewerkers zo meer begrip voor elkaars standpunt en zienswijze omdat er ruimte is voor dialoog. Wij begeleiden deze sessies bij sommige opdrachtgevers als onafhankelijke facilitators om de medewerkers een gevoel van objectiviteit en veiligheid te geven. 

Teamsessies 
Betrokkenheid binnen teams verbeteren? Dan zijn teamsessies een goede keuze. Hierin werken teamleden zij aan zij aan actieplannen. Dit stelt medewerkers in staat om uitdagingen en kansen binnen hun team gezamenlijk aan te pakken en acties te formuleren die relevant zijn voor hun dagelijkse werkzaamheden.  

Stap 6 – Prioriteitenmatrix 
Na een teamworkshop of teamsessie breng je de prioriteiten in kaart: wat pak je eerst aan? Een handige matrix – met hierin de impact die de verandering op het team of de organisatie heeft versus de bijbehorende inspanning die dit vergt – helpt je bij het maken van stappen in uitvoering. Acties met een hoge positieve impact en relatief lage inspanning zijn acties die het beste als eerste geïmplementeerd kunnen worden. Acties met een hoge inspanning, maar weinig impact op het team of organisatie daarentegen, kunnen in overleg met de medewerkers misschien beter niet of anders aangepakt worden. 

Stap 7 – Presentatie actiepunten richting management 
Ga je voor maximale betrokkenheid en draagvlak? Dan is het een goed idee als de teams hun eigen actieplannen presenteren aan het managementteam (MT). Het MT neemt vervolgens de beslissing welke actieplannen groen licht krijgen. Cruciaal hierbij is dat het MT een duidelijke instructie krijgt om, wanneer voorgestelde acties niet door het MT worden overgenomen, heldere terugkoppeling hierover te geven. Door die terugkoppeling voelen medewerkers zich, ook wanneer zaken niet worden uitgevoerd, gehoord en erkend. Dit draagt bij aan het vertrouwen en de transparantie binnen de organisatie.  

Stap 8 – Acties bundelen in actieplan 
Zijn de concrete acties bekend en goedgekeurd? Bundel ze tot een praktisch actieplan met prioriteiten. Doe dat in een vast, herkenbaar overzicht en deel die informatie intern. Zo blijven medewerkers alert en betrokken. Op deze manier wordt je plan een effectieve leidraad voor een gericht verbeterproces.  

Stap 9 – Communiceer de plannen 
Houd medewerkers op de hoogte van de status van de uitvoering van de plannen. Dat vergroot de betrokkenheid en tevredenheid. Het is geen eenmalige actie, maar een vast agenda-item. Bespreek de status in verschillende overlegvormen, wijd een nieuwsbrief aan het onderwerp of organiseer townhall-meetings. Zet het onderwerp ook op de agenda van de direct leidinggevenden en vraag hen om maandelijks te rapporteren over uitvoering en voortgang van plannen.  

Stap 10 – Vier je successen 
Essentieel onderdeel van ieder verbeterproces: het vieren van mijlpalen. Want iedere succesvolle stap voorwaarts is er eentje. Ook houd je zo de motivatie hoog en blijft het onderwerp top of mind!  

De waarde van het MBO 
Het MBO is een manier om de werkomgeving te optimaliseren, de communicatie te versterken en de organisatie naar een hoger niveau te tillen. Actief aan de slag gaan met de handvatten en actiepunten die voortkomen uit je onderzoek, helpt je bij het benutten van die kansen.  

Bel of mail ons!  
Zelf aan de slag met het MBO en een doelgerichte aanpak van de resultaten? Wij helpen je graag bij de samenstelling en uitvoering van jouw MBO! Neem voor meer informatie contact op met Mijke Vossen (mijke@hr-kracht.nl) of Nanet van Gilse (nanet@hr-kracht.nl) of bel met 010-210 44 46.  

Deel dit artikel

HRKracht biedt jou

Toegang tot exclusieve vacatures
Lees verder
HRKracht heeft toegang tot vacatures en informatie die niet openbaar worden geadverteerd.
Ondersteuning en begeleiding
Lees verder
Ons team bestaat uit ervaren HR professionals en HR recruiters. Zij bieden jou ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele sollicitatieproces, inclusief voorbereiding op sollicitatiegesprekken en onderhandeling over arbeidsvoorwaarden.
Expertise en advies
Lees verder
Onze medewerkers hebben veel kennis van HR, de arbeidsmarkt én de opdrachtgevers.
Verhoogde kans op succes
Lees verder
Wij kennen een grondig selectieproces, waarbij we zorgvuldig kijken naar jouw vaardigheden, ervaring en culturele fit. Door het doorlopen van dit proces word jij alleen gematcht met functies die écht bij jou passen.
Netwerk en connecties
Lees verder
We kennen een uitgebreid netwerk van werkgevers en professionals in het HR-werkveld. Door via ons te solliciteren kan jij profiteren van onze sterke connecties en toegang krijgen tot carrièremogelijkheden waar je zelf wellicht nog niet bij had stilgestaan.
Vorige
Volgende

Ben je toe aan de volgende stap in je carrière en klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.