Hoe gaat het nu met je?

Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode in zijn of haar leven. Dat kan door privéomstandigheden komen als een echtscheiding, ziekte of (financiële) problemen. Of door een situatie op het werk; ruzie met een collega, hoge werkdruk of dreigend ontslag. Je ziet niet aan de buitenkant of een collega door een pittige periode in zijn of haar leven gaat. Niet iedereen stort graag zijn hart uit over privé-issues. Als HR-professional is het belangrijk om zelf het gesprek aan te gaan, en om leidinggevenden te coachen hetzelfde te doen. Wij vertellen je graag hoe je door het stellen van één eenvoudige vraag het gesprek start.

Een pittige periode – privé of werkgerelateerd – heeft vaak invloed op het zelfvertrouwen, het energielevel en op de betrokkenheid bij het werk. Vervelend voor die collega, onhandig voor teamleden en lastig voor de organisatie. Vanuit HR-oogpunt is het instrumentarium om iemand te helpen groot; het varieert van RI&E tot vertrouwenspersoon en van arbodienst tot rouwbegeleiding. Toch begint het allemaal met het stellen van één eenvoudige vraag:

“Hoe gaat het met je?”

Die open vraag en het gesprek dat daaruit ontstaat, kan een wereld van verschil maken voor iemand die door een moeilijke tijd gaat. Natuurlijk is het iemands persoonlijke keuze om hier wel of niet op in te gaan. Mocht iemand aangeven niet open te staan voor een gesprek, geef dan aan dat iemand altijd op een ander moment mag aankloppen. Maak ook voor jezelf de notitie om erop terug te komen als het na verloop van tijd niet beter lijkt te gaan.

 Verbondenheid creëren

Als iemand openstaat voor een gesprek, benoem dan wat je opvalt en dat je je zorgen maakt. Let op, het is geen onderzoek of medisch consult maar een manier om iemand zijn/haar verhaal te laten doen. En om te laten zien dat iemand er niet alleen voor staat. Een teken van verbondenheid. Luister zonder oordeel, neem de tijd en laat iemand zijn eigen verhaal vertellen. Denk daarna samen na over een (kleine) vervolgstap om de collega vooruit te helpen. Misschien is een gesprek met de leidinggevende nodig, of een afspraak met een arts of andere hulpverlener? Of misschien heeft de collega meer tijd nodig om te bedenken wat hij of zij anders kan doen om uit de situatie te komen? Boven alles gaat het erom op het juiste moment en op de juiste manier aandacht te geven met “Hoe gaat het met je” als gespreksstarter.

Belangrijke rol voor HR en managers

HR-professionals en managers hebben een belangrijke rol bij het creëren van een omgeving waarin het normaal is om bovenstaande vraag te stellen en om die bovenal vrijuit te beantwoorden. Dit betekent dat je sensitief moet zijn, alert op signalen. Ook is het belangrijk om regelmatig contact te hebben en tegelijkertijd de grenzen van de werkrelatie te bewaken. Daarnaast is het belangrijk als leidinggevende de ‘Hoe gaat het met je’-vraag te stellen en collega’s te vragen dit ook te doen. Vooral omdat we steeds vaker thuiswerken en je subtiele signalen van elkaar kunt missen. En omdat er situaties/problemen kunnen zijn die je als werknemer niet met je leidinggevende bespreekt, maar wel met een collega.

Suggesties

Wat kun jij als werkgever doen om medewerkers te helpen het gesprek aan te gaan? We geven suggesties:

  • Ben je als werkgever bewust bezig met work-life balance, wellbeing en werkgeluk? Hierbij spelen niet alleen objectieve factoren als werkuren, salaris en vakantie een rol. Ook subjectieve factoren als aandacht krijgen en positieve sociale interacties zijn iets om rekening mee te houden. Daarom is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin collega’s op een gepaste manier om elkaar geven. Dit zie je ook terug in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Hierin komt steeds vaker de vraag terug of medewerkers het gevoel hebben dat het bedrijf of de leidinggevende aandacht heeft voor hem of haar. En of medewerkers goede contacten hebben met collega’s en een werkvriend hebben; iemand waar ze een vertrouwensband mee hebben. Als leidinggevende is het van belang om naast reguliere afdelingsbijeenkomsten ook voldoende 1 op 1 contactmomenten te plannen. Durf te vragen naar privé-omstandigheden, iemands work-life balance, luister oprecht en pik signalen op. Ook eenvoudige initiatieven als een koffiemomentje of een wandelafspraak kunnen het begin zijn van een goed gesprek.
  • Breng regelmatig de meest voorkomende stressoren per leeftijdsgroep onder de aandacht en onderstreep daarbij het belang van (mentale) gezondheid en weerbaarheid. Een trend die wij bij onze klanten zien, is dat steeds meer bedrijven naast ehbo’ers en bhv’ers ook steeds vaker zogenaamde Mental Health First Aiders (MHFA) opleiden. Deze MHFA’s zijn medewerkers uit alle geledingen van de organisatie en leveren naast hun reguliere werk een actieve bijdrage aan het signaleren van, het gesprek aangaan over en het verminderen van stigma omtrent. Ook zien we dat bedrijven vaker het voortouw nemen in het bespreekbaar maken van leeftijdsgebonden verschijnselen die spanningen met zich meebrengen. Denk hierbij aan vruchtbaarheid en zwangerschap, hormonale veranderingen op latere leeftijd en het verlies van een ouder. Een goed idee, want hierdoor wordt het steeds normaler om over welzijn te praten.
  • Komt het tot uitval van een medewerker door privé- of werkgerelateerde problemen en hadden die voorkomen kunnen worden als leidinggevenden, collega’s of HR anders gehandeld zouden hebben? In hoeverre zijn signalen opgepikt? Wat is daarmee gebeurd? Wat hebben we gemist en wat zouden we daaraan kunnen veranderen om het in de toekomst te voorkomen?

Wij zijn benieuwd: Hoe houd jij scherp of collega’s en medewerkers goed in hun vel zitten? En hoe ga jij het gesprek aan?

Deel dit artikel

HRKracht biedt jou

Toegang tot exclusieve vacatures
Lees verder
HRKracht heeft toegang tot vacatures en informatie die niet openbaar worden geadverteerd.
Ondersteuning en begeleiding
Lees verder
Ons team bestaat uit ervaren HR professionals en HR recruiters. Zij bieden jou ondersteuning en begeleiding gedurende het gehele sollicitatieproces, inclusief voorbereiding op sollicitatiegesprekken en onderhandeling over arbeidsvoorwaarden.
Expertise en advies
Lees verder
Onze medewerkers hebben veel kennis van HR, de arbeidsmarkt én de opdrachtgevers.
Verhoogde kans op succes
Lees verder
Wij kennen een grondig selectieproces, waarbij we zorgvuldig kijken naar jouw vaardigheden, ervaring en culturele fit. Door het doorlopen van dit proces word jij alleen gematcht met functies die écht bij jou passen.
Netwerk en connecties
Lees verder
We kennen een uitgebreid netwerk van werkgevers en professionals in het HR-werkveld. Door via ons te solliciteren kan jij profiteren van onze sterke connecties en toegang krijgen tot carrièremogelijkheden waar je zelf wellicht nog niet bij had stilgestaan.
Vorige
Volgende

Ben je toe aan de volgende stap in je carrière en klaar voor een nieuwe uitdaging? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.