Kennisplein

Hoe loods jij jouw organisatie mee richting een duurzaam en innovatief HR-beleid?

Het piept en het kraakt in Nederland. Hiermee bedoelen we niet alleen de stikstof-, energie- of asielcrisis. Maar ook de ontwikkelingen op gebied van onderwijs en de mentale gezondheid van onze jeugd geeft stof tot nadenken. We zitten middenin een storm die naar verwachting nog wel even aanhoudt. Ook op HR-gebied is er genoeg aan de hand. Hoe loods jij jouw organisatie door deze tijd?

Met interesse volgden wij – net als veel andere HR-specialisten – de stakingen bij de NS. De uitkomsten: een loonstijging van in totaal 8,45% (5% in 2022 en 3,45% in 2023) plus in 2022 en 2023 een eenmalige uitkering van € 1.000 op fulltime basis. Meer geld voor pensioenopbouw en een hoger minimumloon. Plus afspraken voor wanneer de inflatie in 2022 en 2023 hoger uitvalt dan de raming van het CPB. Kortom: een heel fors (steun-)pakket.

Verhoudingen onder druk

We vragen ons af wat de impact van het NS-nieuws is op andere organisaties. Bedrijven waar het water al aan de lippen staat door de torenhoge energieprijzen, zien doemscenario’s voor zich. Daar is helemaal geen geld voor zo’n loonsverhoging. Sterker nog, daar moet gereorganiseerd worden om überhaupt te overleven. Ook is er mogelijk geen geld voor een sociaal plan. De verhoudingen staan in verschillende sectoren enorm onder druk.

Van korte termijn naar lange termijn

We leven in een wereld die kortetermijndenken, snelle resultaten en vlotte oplossingen beloont. Wij zijn als HR-professionals verplicht om vooruit te kijken. Dit onder meer in het belang van de toekomstige generaties. In veel cao-onderhandelingen eisen vakbonden hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden om zo het werken bij die bedrijven aantrekkelijker te maken en de werkdruk aan te pakken. Organisaties willen best extra betalen voor extra uren en inspanningen. Maar doordat alle prijzen stijgen en die verhogingen niet allemaal door te belasten zijn aan de consument, kan het niet zomaar.

Tijd voor innovatieve HR-oplossingen

Innovatie was altijd de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Daarom pleiten wij voor innovatieve HR-oplossingen om deze situatie het hoofd te bieden. Misschien is het slim om bijvoorbeeld hervorming van cao’s en bedrijfsregelingen te vragen in ruil voor prijscompensatie. Veel cao’s zijn tegenwoordig enorm complex door de opeenstapeling van afspraken uit het verleden. En ja, voor die afspraken hebben medewerkers destijds gestreden. Maar dan moeten deze afspraken ook wel in de toekomst houdbaar zijn.

Als HR-professionals moeten wij dit onderwerp bespreekbaar maken en wij pleiten dan ook voor afspraken die niet alleen passen bij de huidige tijdgeest, maar ook rekening houden met de toekomstige werkelijkheid. Een voorbeeld: in een cao ligt bijvoorbeeld vast wat ongemaksuren zijn om op te werken en welke toeslagen daarbij horen. Maar wat voor mij inconveniënt is, is misschien niet zo voor een ander. Met andere woorden: is de toeslag belangrijker, of de vrijheid die medewerkers zoeken om hun werk-privébalans te bewaken? Gaat het om de financiële beloning van overuren of kunnen medewerkers zich op een andere manier misschien meer gezien en gewaardeerd voelen? En is een retention specialist niet harder nodig dan een employer branding specialist?

Afgelopen maand heeft Ikea wat ons betreft een mooi voorbeeld gegeven door de lonen structureel met minimaal 13% te gaan verhogen. De toeslagen op koopavonden en zaterdag verdwijnen en de toeslag voor het werken op zondag wordt gehalveerd. Dit geld investeert Ikea in het verhogen van de lonen.

Renoveren in plaats van repareren

Bij iedere vraag gaat het erom te bepalen wat er écht toe doet. Wat het meeste verschil maakt. Het is tijd om verder te kijken dan de korte termijn. En tot een gewogen pakket maatregelen te komen waar we weer een aantal jaren goed mee vooruit kunnen. Geen druppeltje olie om het piepen en kraken te verhelpen, maar een grondige renovatie. Waarmee we bestand zijn tegen toekomstige stormen.

Wij zijn benieuwd naar jouw visie op de toekomst en welke stappen jij op dit moment onderneemt om deze te bereiken. Waar begin je en hoe zorg je ervoor dat je deze ideeën ook daadwerkelijk van de grond krijgt? Wij denken graag met je mee! Dus heb je behoefte om even samen te sparren, neem dan vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of neem rechtstreeks contact op met één van onze professionals.

Deel dit artikel