Privacy policy

Inhoud

HRKracht respecteert de privacy van haar bezoekers. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd in deze privacyverklaring en we zullen de gegevens beheren zoals geëist. De informatie en/of persoonsgegevens di we via deze website hebben ontvangen blijft bij ons dus wordt niet gedeeld met anderen.

Vastleggen en verwerking van gegevens

De persoonsgegevens die we vastleggen zijn belangrijk voor terugbelverzoeken, e-mail verkeer en/of het overige diensten, zoals administratie van informatieaanvragen, afhandeling van opdrachten of wettelijk verplichte verwerkingen.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om gericht informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven en jouw mening erover te vragen. Als je geen prijs stelt op het toesturen van informatie of aanbiedingen, kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@hr-kracht.nl.

Grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd, namelijk een commercieel belang. Ook is er een wettelijke verplichting, namelijk voor het uitvoeren van de Belastingwet. Tot slot is het nodig voor een overeenkomst, namelijk wanneer wij CV’s en andere persoonlijke gegevens nodig hebben voor het indienststellen van professionals bij derden of het uitvoeren van opdrachten.

Voor professionals: jouw gegevens worden door ons opgeslagen met als doel jou te kunnen verbinden met passende opdrachten en opdrachtgevers. Wij gebruiken jouw gegevens om te kunnen beoordelen of jij een geschikte professional bent voor een van onze opdrachtgevers en bij ons uitgezette opdrachten. Dit doen wij op basis van jouw cv en adresgegevens. Om dit vervolgens te kunnen toetsen, hebben we jouw telefoonnummer en e-mailadres nodig. Wij sturen jouw gegevens (naam, leeftijd, woonplaats, foto, tarief en werkervaringen) alleen naar de desbetreffende opdrachtgever na overleg en met jouw akkoord. Jouw gegevens en documenten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en hier gaan wij uiterst vertrouwelijk mee om.

Geautomatiseerde besluitvorming

HRKracht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Beveiliging gegevens

HRKracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt de nodige maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd om passende maatregelen te nemen.

Bij door ons genomen passende maatregelen kunt u denken aan technische maatregelen, zoals:
– Dataminimalisatie;
– Het beperken van bewaartermijnen;
– Het opslaan van persoonsgegevens op een beveiligde OneDrive (en niet op lokale schijven);
– Een back-up van de data is opgeslagen;
– Elke bedrijfslaptop is voorzien van virusscanners;
– Een https/ssl beveiliging (encryptie) op de website;
– Het regelmatig vernieuwen van wachtwoorden.

Organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen zijn:

  • Informatieveiligheidsbewustzijn onder medewerkers;
  • Geheimhoudings- en boeteclausules voor onze medewerkers;
  • Verwerkersovereenkomsten met externe partijen;
  • Het beperken van de kring medewerkers die toegang heeft tot bepaalde persoonsgegevens, en alleen deze medewerkers toegang verlenen tot de gegevens.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hr-kracht.nl.

Bewaren van gegevens

HRKracht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden gemiddeld 2 tot 7 jaar vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst/opdrachtgeversverklaring bewaard, in lijn met wetgeving. Gegevens verkregen tijdens een sollicitatieperiode zullen maximaal 4 weken worden bewaard, of 1 jaar als je daar toestemming voor hebt gegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk om samenwerkingen voort te zetten.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

Je kunt ons vragen om je te laten weten welke en hoe de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, worden verwerkt. Als je dat wilt zullen wij jouw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Verwijdering kan inhouden dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. Daarnaast kun je jouw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of er bezwaar tegen maken en heb je altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat je ons kunt vragen om de persoonsgegevens naar jezelf of een andere organisatie te sturen. Dit geldt ook bij het einde van een overeenkomst. We willen je ook laten weten dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

HRKracht verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. HRKracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website makkelijker te maken en om het sitebezoek te analyseren. Google maakt gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken. HRKracht maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze bevatten absoluut geen tot op personen te herleiden gegevens, maar worden voor statistische doeleinden gebruikt.  Standaard blijven deze vijf jaar op jouw computer, tenzij je ze eerder handmatig verwijdert. Je kunt de browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Het uitzetten van cookies kan gebruik van onze website en diensten beperken. Je kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina (http://www.google.nl/privacy/ads/) voor advertenties te gaan.

Bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Op de pagina’s van HRKracht heeft u de mogelijkheid om door de klikken naar websites van andere bedrijven. HRKracht is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die bedrijven met uw persoonsgegevens omgaan. HRKracht adviseert u daarom om goed het privacy statement van die bedrijven te lezen.

Wijzigingen

HRKracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden je aan dit statement regelmatig te controleren voor een mogelijke update.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over ons privacy beleid, neem dan contact op met HRKracht.

Contactgegevens:
Website: https://hr-kracht.nl/
E-mail: info@hr-kracht.nl
Postadres: Bleiswijkseweg 55, K208, 2712PB Zoetermeer

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

202201V01