Kennisplein

Grip op het aantrekken én behouden van medewerkers in een uitdagende markt

De vraag

Hoe krijg je als werkgever meer grip op het aantrekken, binden en boeien van medewerkers? Zeker in deze tijd is dat een relevante en belangrijke vraag.

De aanpak

Na een uitvoerige intake hebben we ervoor gekozen om de kracht van teamwork bij deze werkgever centraal te stellen in de aanpak. We zijn aan de slag gegaan met de aspecten die maken dat een team een hecht team wordt. Een duidelijk gemeenschappelijk doel, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, vaardigheden die elkaar aanvullen, heldere processen en technologie en interpersoonlijke relaties binnen het team. Op basis van een nulmeting op deze onderdelen hebben we een concrete aanpak en prioriteit per onderdeel bepaald. Dit is vertaald naar een heldere HR-agenda, inclusief een keuze voor inzet van HR-instrumenten.  

Om de interpersoonlijke relaties in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van de drijfverenanalyse van MyDrives. Vervolgens hebben we de MyMatch* en MyDrives* analyse als standaard onderdeel ingezet voor toekomstige medewerkers.

*Wij zijn gecertificeerd consultant voor deze praktische methode.

Het resultaat

De aanpak leverde een heldere HR-agenda met gemeenschappelijke doelstellingen op. Per doelstelling werd bepaald wie vanuit het MT de eigenaar zou zijn en werden er duidelijke deadlines en criteria voor succes vastgelegd. Hierdoor is het managementteam (en de onderliggende teams) effectiever met elkaar gaan samenwerken en hebben de medewerkers effectiever gedrag laten zien.

Door het bepalen van deze nieuwe HR-agenda en het gedrag effectief te promoten naar de buitenwereld, wist de opdrachtgever duidelijk te maken welk type collega er wordt gezocht en wanneer deze persoon wel (of niet) bij het bedrijf zou passen. Het MyMatch-assessment laat namelijk zien of de drijfveren én capaciteiten van de sollicitant matchen met de vacature. Hierdoor is het percentage succesvolle aannames gestegen en het ongewenste verloop gedaald. Door daarnaast in te zetten op het vormen van een echt team zijn ambassadeurs opgestaan die helpen in het aantrekken van nieuw talent. Maar nog belangrijker, het heeft talent weten te behouden voor de organisatie.

Deel dit artikel