Kennisplein

Onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid als praktische basis voor behoud en verbetering

Het vraagstuk

Hoe inventariseer je medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid en hoe meet je hun kijk op een organisatie in verandering?

De aanpak

Wij voeren iedere twee jaar een onafhankelijk online kwalitatief- en kwantitatief medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit voor Agis, waarin wij het volledige proces voor onze rekening nemen. Dit onderzoek bestaat uit steeds terugkerende vragen (om zo de ontwikkeling vast te kunnen stellen) en vragen over onderwerpen die actueel en relevant zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een verandering die net is doorgevoerd of op het punt staat om geïmplementeerd te worden. Voorafgaand doen we een inventarisatie bij Agis om de behoeften in kaart te brengen, waarna we de vragenlijst voor dat jaar ontwikkelen en verspreiden onder de medewerkers. In navolging hierop voeren wij een uitgebreide analyse uit en koppelen we onze bevindingen terug. Dit doen we op zo’n wijze dat er zeer snel concreet beleid uit is te ontwikkelen.

Het resultaat

Inzicht in de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. De resultaten van het onderzoek geven de opdrachtgever richting in de waarden en ontwikkelingen die ze moeten koesteren. Bovendien brengen de antwoorden ook concrete verbeteringsmogelijkheden in kaart. Onze output bestond uit een overzichtelijke, praktische analyse van de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen. Op basis van deze conclusies en aanbevelingen hebben we o.a. geholpen om de rollen en verantwoordelijkheden meer inzichtelijk te krijgen voor de medewerkers. Verder is er een functiehuis en talentenpad (aan de hand van de STYR methodiek) geïmplementeerd. Tot slot hebben we op basis van de uitkomsten een concreet voorstel gedaan voor een vitaliteitsaanpak en een medewerkers erkenninsgprogramma.

Deel dit artikel