HRKRACHT
RESULTATEN

In de praktijk

We kunnen heel veel schrijven over onze HR Kracht, onze aanpak en onze manier van samenwerken. Maar om je echt een goed beeld te geven, hebben we hieronder een aantal praktijkverhalen voor je uitgelicht.

HR Advieskracht

De verzuimpuzzel oplossen: Het verwerven van inzicht en controle in de organisatie.  

Het vraagstuk  
Hoe krijgen we meer zicht en grip op ons verzuim en hoe zorgen we ervoor dat we (gaan) voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter? 

De aanpak 
Er is gestart met een inventarisatie, waaruit al snel bleek dat de organisatie een aantal korte verzuimgevallen kende. Daarnaast waren er enkele medewerkers die “in het tweede ziektejaar zaten” en een aantal zat zelfs al in het derde ziektejaar.  

Hierop is besloten om te starten met het bewust onder de aandacht brengen van het (nieuw door ons geschreven) verzuimprotocol bij managers. En daarnaast het blijven aankaarten van welke rol zij hierin speelden. Door de vele wisselingen van managers was bij sommigen van hen niet bekend welke medewerkers eigenlijk als ziek stonden geregistreerd. Waardoor met deze mensen ook al enige tijd geen contact was geweest. Tenslotte werden wekelijkse gezamenlijke overleggen ingepland met alle managers en de Arbodienst, om nog meer bewustwording rondom dit onderwerp te creëren.   

Naast deze overleggen is in het kader van casemanagement gekozen voor een individuele aanpak per medeweker. Dit houdt in dat iedere medewerker die verzuimt na twee weken door een casemanager zal worden begeleid. Op deze manier is inzicht en grip op verzuim gecreëerd binnen de organisatie, waardoor dit direct vanaf de start effectief wordt aangepakt.  

Het resultaat 
Inmiddels voldoen alle langdurige verzuimgevallen volledig aan de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij zowel spoor 1 als spoor 2 worden gevolgd. Daar waar het duidelijk is dat het volgen van spoor 1 geen structurele re-integratie mogelijkheden biedt, wordt direct overgegaan op spoor 2, met alle bijbehorende activiteiten.   

Verder is door deze aanpak en continue aandacht het verzuim binnen de organisatie beperkt geworden. Door in een zo vroeg mogelijk stadium helderheid te krijgen kun je je medewerkers effectiever laten re-integreren. Helderheid verschaffen en duidelijke communicatie naar de leidinggevende, medewerker en Arbodienst is daarom de basis om verzuim efficiënt en effectief aan te pakken.  

KLANT

Vertaal- en tolkdiensten

HR Advieskracht

Grip op het aantrekken én behouden van medewerkers in een uitdagende markt

De vraag

Hoe krijg je als werkgever meer grip op het aantrekken, binden en boeien van medewerkers? Zeker in deze tijd is dat een relevante en belangrijke vraag.

De aanpak

Na een uitvoerige intake hebben we ervoor gekozen om de kracht van teamwork bij deze werkgever centraal te stellen in de aanpak. We zijn aan de slag gegaan met de aspecten die maken dat een team een hecht team wordt. Een duidelijk gemeenschappelijk doel, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, vaardigheden die elkaar aanvullen, heldere processen en technologie en interpersoonlijke relaties binnen het team. Op basis van een nulmeting op deze onderdelen hebben we een concrete aanpak en prioriteit per onderdeel bepaald. Dit is vertaald naar een heldere HR-agenda, inclusief een keuze voor inzet van HR-instrumenten.  

Om de interpersoonlijke relaties in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van de drijfverenanalyse van MyDrives. Vervolgens hebben we de MyMatch* en MyDrives* analyse als standaard onderdeel ingezet voor toekomstige medewerkers.

*Wij zijn gecertificeerd consultant voor deze praktische methode.

Het resultaat

De aanpak leverde een heldere HR-agenda met gemeenschappelijke doelstellingen op. Per doelstelling werd bepaald wie vanuit het MT de eigenaar zou zijn en werden er duidelijke deadlines en criteria voor succes vastgelegd. Hierdoor is het managementteam (en de onderliggende teams) effectiever met elkaar gaan samenwerken en hebben de medewerkers effectiever gedrag laten zien.

Door het bepalen van deze nieuwe HR-agenda en het gedrag effectief te promoten naar de buitenwereld, wist de opdrachtgever duidelijk te maken welk type collega er wordt gezocht en wanneer deze persoon wel (of niet) bij het bedrijf zou passen. Het MyMatch-assessment laat namelijk zien of de drijfveren én capaciteiten van de sollicitant matchen met de vacature. Hierdoor is het percentage succesvolle aannames gestegen en het ongewenste verloop gedaald. Door daarnaast in te zetten op het vormen van een echt team zijn ambassadeurs opgestaan die helpen in het aantrekken van nieuw talent. Maar nog belangrijker, het heeft talent weten te behouden voor de organisatie.

KLANT

ShareCompany Group

HR Projectkracht

Strategisch HR-advies en ondersteuning bij verkoop bedrijfsonderdeel

Het vraagstuk

Toen de markt veranderde, besloot Coca-Cola haar technische onderhoudsafdeling onder te brengen bij een externe partij. Een complex proces, waarin HRKracht actief strategisch, tactisch en operationeel heeft ondersteund. Centrale vraag vanuit Coca-Cola: hoe behartigen wij tijdens én na de verkoop op een zorgvuldige manier de belangen van onze mensen?

De aanpak

HRKracht formeerde en leidde een multidisciplinair projectteam. Samen hebben we de sociale dialoog met de Ondernemingsraad, vakorganisaties en medewerkers voorbereid en een projectplan opgesteld voor de overgang. We formuleerden een duidelijke kernboodschap en stelden een adviesaanvraag op waarin de sociale consequenties waren opgenomen. En hoe daarmee moet worden omgegaan. We bereikten hele goede afspraken over de arbeidsvoorwaarden bij de ‘overgang van onderneming’. We hielpen Coca-Cola verder met een zorgvuldig afgestemd communicatieplan voor de communicatie richting alle interne en externe stakeholders. Maar ook gaven we een training aan de betrokken managers om hun medewerkers te begeleiden in zo’n ingrijpend verandertraject. En uiteraard hebben we alles in afstemming gedaan met de overnemende partij, zodat activiteiten en communicatie synchroon liepen.

Het resultaat

Dankzij onze zorgvuldige aanpak slaagde Coca-Cola Europacific Partners erin om haar medewerkers goed te begeleiden in de overgang naar de nieuwe situatie. Goed overleg en ons duidelijke draaiboek gaven helderheid over de impact van de overname voor de mensen, waarbij banen en arbeidsvoorwaarden zijn behouden. Met het door HRKracht opgestelde onboardingprogramma bereikten we dat medewerkers zich direct welkom voelden bij hun nieuwe werkgever.

KLANT

Coca-Cola European Partners NL

HR Projectkracht

Strategisch project voor een sterk werkgeversmerk

Het vraagstuk

Een sterk merk bouw je van binnenuit. Want wat heb je aan een gaaf merk en geweldige externe communicatiekanalen als je de gecreëerde verwachtingen niet kunt waarmaken? De externe branding van deze opdrachtgever was heel sterk, maar er was ook behoefte om de eigen medewerkers te helpen om het gewenste gedrag te laten zien.

De aanpak

Met HR Projectkracht ontwikkelden wij een allesomvattende HR-aanpak die we de titel ‘Human Agenda’ gaven. Het fundament van Human Agenda was de kernwaarden. Die bepalen op welke manier mensen (samen-)werken en communiceren. Tegelijkertijd werd een nieuw organisatiemodel met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden ontwikkeld en neergezet. Hiermee werd het management in staat gesteld om effectiever leiderschap te tonen.

We besloten tot de inzet van het zogenoemde ‘Rookie to Master Hero’-programma voor medewerkers. Een integraal programma met vaardigheids- en vakmanschapstrainingen en intervisiebijeenkomsten om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Door het programma kunnen medewerkers nog meer uitblinken in hun functie. Op een manier die volledig in lijn is met de wensen van de organisatie.

Tot slot ontwikkelden en implementeerden we een competitief beloningsmodel en bonusprogramma. Dit om gewenst gedrag en resultaat op een passende manier te belonen. We maakten dit onderdeel van een totale beloningsfilosofie, gebaseerd op de kernwaarden. Het leidde tot een ‘Voice of the Hero’-programma waarin collega’s elkaar inspireren en de échte dialoog met elkaar aangaan.

Het resultaat

Opzet en implementatie van een gedegen, integrale HR-aanpak als stevige interne basis om extern te excelleren. Hierbij sluiten externe- en interne branding en communicatie naadloos op elkaar aan.

KLANT

Detacheerder in bouw, infra en vastgoedprofessionals

HR Interimkracht

In slechts veertien dagen naar een interim oplossing

Het vraagstuk

Kunnen jullie ons snel helpen aan een tijdelijke HR Manager zonder dat de voortgang van de HR-agenda vertraging oploopt? Met deze vraag kwam Beiersdorf naar ons toe. Wij zorgden binnen een strakke tijdslijn voor resultaat door de kracht van een kwalitatief en omvangrijk netwerk!

De aanpak

Door niet alleen in kaart te brengen wat de kennis en vaardigheden van de persoon moeten zijn, maar door ook door te vragen op de specifieke uitdagingen binnen de functie en organisatie, kregen we een goed beeld van ‘de vraag achter de vraag’. Onze consultants weten inmiddels dat de zwaarte van een rol niet zozeer wordt bepaald door wat iemand moet kennen of kunnen, maar door de ongeschreven do’s en don’ts binnen het bedrijf.

Aan de hand van dit uitgebreide profiel zetten we de vraag binnen één dagdeel uit in ons netwerk. Deze zorgvuldige aanpak leidde binnen vijf werkdagen tot vier potentiële kandidaten met de juiste ervaring, competenties én de ambitie om deze rol tijdelijk te vervullen.

Het resultaat

Na twee gespreksronden en een kennismaking startte de ervaren Interim HR Manager. Zij nam zitting in het Managementteam van Beiersdorf Benelux en ondersteunde met de HR- en change-agenda. Tussen ons eerste contact met de opdrachtgever en de start van de interim manager zaten door onze aanpak slechts veertien dagen.

KLANT

Beiersdorf

HR Wervingskracht

Dé kandidaat voor de HR-vacature

Het vraagstuk

Hoe vinden we een geschikte HR Business Partner die met het juiste People en HR management de afdeling Marketing & Sales naar een hoger niveau brengt?

De aanpak

Aan de hand van het zorgvuldig besproken functieprofiel startten we een intensieve search binnen ons netwerk. Naast een kritische afweging van opleiding, ervaring en persoonlijkheid, vormde ook de match met cultuur een belangrijk selectiecriterium. Op het eerste oog geschikte kandidaten vielen op die manier alsnog in een vroeger of later stadium af, totdat we een shortlist hadden waarover we 100% zeker waren. Hierbij werd ook de MyDrives tool ingezet, zodat we niet alleen meewogen wat iemand kan maar ook wat iemand wil. Binnen de afgesproken periode leverden we, door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk, meerdere profielen van geschikte kandidaten: ervaren managers met gedegen ervaring in Food en FMCG, de juiste competenties én doorgroeipotentieel.

Het resultaat

Onze inzet resulteerde tot de start van een getalenteerde en ervaren HR-professional als Business Partner in slechts een aantal weken, die binnen twee jaar doorgroeide naar de positie van HR Manager.

KLANT

Jacobs Douwe Egberts Professional

HR Menskracht

Passend en praktisch inzetbaar belonings- en doorgroeibeleid

Het vraagstuk

Hoe versterk je de intrinsieke motivatie van medewerkers, zodat zij een grotere bijdrage aan de organisatie kunnen leveren?

De oplossing

Op basis van de wensen van de opdrachtgever en de behoeften van de medewerkers is een integraal concept van belonings- en doorgroeibeleid bedacht. Dit concept beloont loyaliteit met aandacht, doorgroeimogelijkheden en een passend salaris. We zijn bij deze oplossing veel verder gegaan dan het standaard functiehuis met beloning: we hebben gestructureerde promotiestappen in kaart gebracht en vastgelegd, waardoor medewerkers weten waar ze vandaag én morgen aan zullen werken.

Het resultaat

Een slim systeem dat medewerkers duurzaam inzetbaar houdt. Het systeem zorgt voor een goede balans tussen uitdaging en carrièreplanning van een groep engineers. De organisatie was zich bewust van het belang van deze doelgroep op hun dienstverlening en investeren hiermee daadwerkelijk in langdurige ontwikkeling. Tegelijkertijd krijgen de medewerkers de kans om zich ook in andere gebieden verder te bekwamen, dan alleen hun primaire werkzaamheden.

KLANT

ProcessMinded

HR Menskracht

Onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid als praktische basis voor behoud en verbetering

Het vraagstuk

Hoe inventariseer je medewerkersbetrokkenheid en -bevlogenheid en hoe meet je hun kijk op een organisatie in verandering?

De aanpak

Wij voeren iedere twee jaar een onafhankelijk online kwalitatief- en kwantitatief medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit voor Agis, waarin wij het volledige proces voor onze rekening nemen. Dit onderzoek bestaat uit steeds terugkerende vragen (om zo de ontwikkeling vast te kunnen stellen) en vragen over onderwerpen die actueel en relevant zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een verandering die net is doorgevoerd of op het punt staat om geïmplementeerd te worden. Voorafgaand doen we een inventarisatie bij Agis om de behoeften in kaart te brengen, waarna we de vragenlijst voor dat jaar ontwikkelen en verspreiden onder de medewerkers. In navolging hierop voeren wij een uitgebreide analyse uit en koppelen we onze bevindingen terug. Dit doen we op zo’n wijze dat er zeer snel concreet beleid uit is te ontwikkelen.

Het resultaat

Inzicht in de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. De resultaten van het onderzoek geven de opdrachtgever richting in de waarden en ontwikkelingen die ze moeten koesteren. Bovendien brengen de antwoorden ook concrete verbeteringsmogelijkheden in kaart. Onze output bestond uit een overzichtelijke, praktische analyse van de resultaten, inclusief conclusies en aanbevelingen. Op basis van deze conclusies en aanbevelingen hebben we o.a. geholpen om de rollen en verantwoordelijkheden meer inzichtelijk te krijgen voor de medewerkers. Verder is er een functiehuis en talentenpad (aan de hand van de STYR methodiek) geïmplementeerd. Tot slot hebben we op basis van de uitkomsten een concreet voorstel gedaan voor een vitaliteitsaanpak en een medewerkers erkenninsgprogramma.

KLANT

Agis Automatiseringsgroep: CowManager en FastFocus